NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 12-07-2024
12-07-2024 58 TRÚNG SVIP BT: 58
11-07-2024 21 TRÚNG SVIP BT: 21
10-07-2024 05 TRÚNG SVIP BT: 05
09-07-2024 78 TRÚNG SVIP BT: 78
08-07-2024 50 TRÚNG SVIP BT: 50
07-07-2024 75 TRƯỢT
06-07-2024 48 TRÚNG SVIP BT: 48
05-07-2024 50 TRÚNG SVIP BT: 50
04-07-2024 26 TRÚNG SVIP BT: 26
03-07-2024 70 TRÚNG SVIP BT: 70
02-07-2024 01 TRÚNG SVIP BT: 01
01-07-2024 04 TRÚNG SVIP BT: 04
30-06-2024 56 TRÚNG SVIP BT: 56
29-06-2024 90 TRÚNG SVIP BT: 90