NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 06-12-2023
05-12-2023 65 | 62 47 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 62
04-12-2023 56 | 19 82 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 19
03-12-2023 38 | 40 16 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 16X2
02-12-2023 75 | 33 04 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 33 04X2
01-12-2023 42 | 42 28 TRÚNG SL: 42X2 | TRÚNG XIÊN 2: 42X2 28
30-11-2023 13 | 79 58 TRÚNG SL: 13X2 | TRÚNG XIÊN 2: 79 58
29-11-2023 75 | 45 88 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 45 88
28-11-2023 09 | 99 39 TRÚNG SL: 09X2 | TRÚNG XIÊN 2: 99X2 39
27-11-2023 57 | 71 89 TRÚNG SL: 57 | TRƯỢT
26-11-2023 63 | 03 53 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 53X2
25-11-2023 81 | 69 15 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 69 15
24-11-2023 03 | 64 22 TRÚNG SL: 03X2 | TRÚNG LÔ: 64
23-11-2023 78 | 24 12 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 24 12X2
22-11-2023 88 | 13 56 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 56