THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-01-2023
27-01-2023 5-9 | 26 20 | 04 22 32 35 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 26 20 | TRÚNG LÔ: 22 35
26-01-2023 5-4 | 46 01 | 32 60 78 46 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 46 | TRÚNG XIÊN 4: 32 60 78 46
25-01-2023 7-1 | 09 07 | 54 42 47 86 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 09 07X2 | TRÚNG LÔ: 54 47
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
20-01-2023 6-7 | 46 83 | 16 67 39 28 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 46 | TRÚNG LÔ: 16 67X2
19-01-2023 5-7 | 26 13 | 22 02 32 97 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 26 | TRÚNG LÔ: 22 32 97
18-01-2023 7-2 | 69 70 | 63 04 66 16 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 69 | TRÚNG LÔ: 04X2 66 16
17-01-2023 6-3 | 69 96 | 00 21 82 10 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 69 | TRÚNG LÔ: 21 82
16-01-2023 5-0 | 54 13 | 21 52 38 74 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 21 38 74
15-01-2023 2-0 | 45 66 | 41 28 49 79 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG ST: 45X2 66 | TRÚNG XIÊN 4: 41 28 49 79
14-01-2023 4-0 | 40 02 | 15 33 79 49 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 40X2 02 | TRÚNG LÔ: 79 49
13-01-2023 6-2 | 60 42 | 31 73 33 18 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 60 | TRÚNG LÔ: 73 18
12-01-2023 4-2 | 18 89 | 50 80 33 40 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 18X2 | TRÚNG LÔ: 40