THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ tư, 06-12-2023
05-12-2023 2-1 | 07 31 | 76 41 75 44 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 07 31X2 | TRÚNG XIÊN 4: 76 41 75X2 44
04-12-2023 9-5 | 31 22 | 25 32 48 22 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 31X2 22 | TRÚNG LÔ: 25 48 22
03-12-2023 1-6 | 20 48 | 65 64 95 07 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 20X2 | TRÚNG LÔ: 64 07
02-12-2023 8-4 | 78 26 | 40 27 18 21 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG ST: 78 26 | TRÚNG LÔ: 27
01-12-2023 0-1 | 94 75 | 01 79 81 43 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 94 | TRÚNG LÔ: 01X2 79 43
30-11-2023 2-5 | 02 94 | 03 58 05 55 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 02 | TRÚNG LÔ: 58 05 55
29-11-2023 4-0 | 80 83 | 70 17 44 83 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 80 83X2 | TRÚNG LÔ: 70 17 83X2
28-11-2023 1-3 | 12 02 | 99 71 32 54 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 12 02 | TRÚNG XIÊN 4: 99X2 71 32 54
27-11-2023 4-7 | 17 57 | 26 18 59 70 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 17 57 | TRÚNG LÔ: 18 59X3 70
26-11-2023 7-3 | 22 96 | 20 08 12 60 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 96 | TRÚNG LÔ: 20 12 60
25-11-2023 0-6 | 14 04 | 13 06 12 17 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 14 04 | TRÚNG LÔ: 06 12
24-11-2023 5-2 | 84 91 | 90 91 50 40 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 91 | TRÚNG LÔ: 90 91 40
23-11-2023 9-9 | 10 76 | 58 56 66 45 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG XIÊN 4: 58 56X2 66 45
22-11-2023 7-0 | 97 13 | 25 00 16 08 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 00 08
21-11-2023 4-7 | 15 47 | 46 31 85 84 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 46 85
20-11-2023 7-1 | 91 69 | 05 50 99 60 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 91 69 | TRÚNG XIÊN 4: 05 50 99 60X2