THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 12-07-2024
12-07-2024 1-9 | 59 99 | 73 58 24 66 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 59X2 99 | TRÚNG LÔ: 58 66X2
11-07-2024 2-6 | 57 00 | 53 00 45 29 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG ST: 57 00 | TRÚNG XIÊN 4: 53 00 45 29
10-07-2024 9-2 | 10 32 | 93 75 28 81 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 32 | TRÚNG LÔ: 93 81
09-07-2024 6-5 | 07 95 | 30 01 52 48 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 07 | TRÚNG LÔ: 01 52 48
08-07-2024 5-5 | 78 41 | 89 72 19 50 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG LÔ: 78 | TRÚNG XIÊN 4: 89 72 19 50
07-07-2024 7-1 | 93 69 | 96 70 12 27 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 69 | TRÚNG LÔ: 70
06-07-2024 0-3 | 20 96 | 47 07 27 96 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 20 96 | TRÚNG LÔ: 07 27 96
05-07-2024 3-6 | 86 09 | 25 57 01 72 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 09 | TRÚNG XIÊN 4: 25 57 01 72
04-07-2024 1-3 | 28 29 | 08 81 28 98 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 28 | TRÚNG LÔ: 08 28 98
03-07-2024 8-9 | 65 15 | 01 57 07 71 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 15 | TRÚNG LÔ: 01 57 07
02-07-2024 2-2 | 93 36 | 26 21 69 43 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 36 | TRÚNG LÔ: 21X2 69 43X2
01-07-2024 0-8 | 18 85 | 22 38 60 44 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 18 85 | TRÚNG LÔ: 22 38 60
30-06-2024 2-9 | 76 93 | 14 74 09 23 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 76 93 | TRÚNG LÔ: 14 74 23X2
29-06-2024 4-7 | 84 41 | 25 39 55 29 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 41 | TRÚNG LÔ: 25X2 39
28-06-2024 6-7 | 72 83 | 65 95 34 24 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 83 | TRÚNG LÔ: 65 34 24
27-06-2024 9-9 | 45 63 | 92 06 25 95 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 45 63 | TRÚNG LÔ: 92 95X2